Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Ολυμπιακά Εργα στο Ελληνικό που περιλαμβάνουν:
Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοίας
στον Αγιο Κοσμά


Πολεοδομικές-Χωροταξικές Μελέτες για το Κεντρικό Στάδιο του Αθήνα 2004 
Παρεχόμενες υπηρεσίες:ΑΘΗΝΑ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Γραφείο Δοξιάδη