Στοιχεία Έργου:
4 Πακέτα Παραχωρήσεων
Οι νέες κατασκευές περιλαμβάνουν:
Η Λειτουργία και Συντήρηση περιλαμβάνουν:
Συνολικό Κόστος Κατασκευής: 2,4 δισεκατομμύρια Ευρώ

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Έργα Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα