Εταιρικό Προφίλ

Το Γραφείο Δοξιάδη ιδρύθηκε το 1951 από τον Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη και οι δραστηριότητές του άπτονται όλων των θεμάτων της ανάπτυξης.  Έχει αναλάβει και εκπονήσει με επιτυχία σημαντικά έργα σε 63 χώρες, στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, τη Μέση και Απω Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. 

Την τελευταία τετραετία, η εταιρεία συμβούλων Metrotech Α.Ε., που ειδικεύεται στη διοίκηση έργου και τις υπηρεσίες συμβούλου, απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών του Γραφείου Δοξιάδη, συμβάλλοντας στη σημαντική αύξηση του εταιρικού του κεφαλαίου και προσθέτοντας νέους τομείς σύγχρονης τεχνολογίας στην ήδη ευρεία βάση που διέθετεΓραφείο Δοξιάδη
Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.