Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες Α.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Δοκιμές Πεδίου Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής


Φράγμα Πουρναρίου - Ελλάδα
Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών

Έρευνες Πεδίου

Λιμάνι του Gizan - Σαουδική
Αραβία

Όρμος Πάχης - Ελλάδα


Λιμάνι του Dammam - Σαουδική
Αραβία

Εργαστήριο Δοκιμών