ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ορθοφωτοχάρτης που παράχθηκε από αεροφωτογράφηση


Κτηματολόγιο για:

Καταγραφή κτημάτων με Ελαιώνες και Αμπελώνες

Γραφείο Δοξιάδη