Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Λεπτομέρειες Έργου:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:Μελέτες Οδοποιίας και Επίβλεψη κατασκευής στη Μέση Ανατολή


Παρεχόμενες Υπηρεσίες:


Σύστημα Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων
στη Σαουδική Αραβία

Λεπτομέρειες Έργου:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε συνεργασία με Αμερικάνικη εταιρία:

Μελέτη του Δικτύου Υποδομής για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:Γραφείο Δοξιάδη