Έργα Αεροδρομίων

Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ

Χωροταξικά, Πολεοδομικά

Συγκοινωνιακά

Τοπογραφικά, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Υδραυλικά

Αθήνα 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γραφείο Δοξιάδη