Διασφάλιση & Έλεγχος Ποιότητας Τεχνικών Έργων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΑναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ELOT EN ISO / IEC 17025ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

         Σημαντικά Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα
         Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος
         Μονάδες παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος
Γ. Γρίντζος & ΣΙΑ Α.Ε.