Εταιρικό Προφίλ

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1994 έχοντας ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών project management, ενώ πολύ σύντομα η Metrotech διέκρινε την ανάγκη για επέκταση του αντικειμένου της σε ευρύτερους τομείς εξειδίκευσης μηχανικού. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του φημισμένου γραφείου μελετών Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική και στην στη σύναψη μετοχικής συνεργασίας με τον όμιλο εταιρειών "Σωτηρόπουλος και Συνεργάτες" και το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Ergotest.

Βασικές Δραστηριότητες
Διοίκηση Έργου
Παραχωρήσεις
Τεχνικοί Σύμβουλοι
Ανάλυση και Παρακολούθηση Κινδύνων