ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργο Παραχώρησης Ατικής Οδού

Έργα Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα

Ζεύξη Μαλιακού Κόλπου

Αθήνα 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες

Επενδυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών Σιδηροδρόμων